ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 21, 2040 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Λ.ΤΣΕΡΙΟΥ 43, 2040 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

22455400 - 22519000
Fax: 22519090

Monday - Friday: 09:00-13:00 15:00-19:00
Wednesday & Saturday: 09:00-14:00
Sunday: closed